Atıksu Arıtma

Türkeli Atıksu Arıtma Tesisi

Türkelli  Atıksu Arıtma Tesisi

İzmir Menemen Türkelli’de 20 bin metrekarelik alana inşa edilen tesis , günde 12bin kişilik evsel atığı  arıtacak

Proje kapsamında yapılan faaliyetler aşağıda sıralanmıştır: 


  • 1 adet 1600 kVA Trafo
  • OG Hücre Grubu
  • OP Panel Yazılımı
  • 4 adet MCC Panosu imalatı ve devreye alınması
  • 4 adet PLC Panosu imalatı ve devreye alınması
  • Operator Panel yazılımı
  • 1 adet Sever kurulumu
  • Yangın, zayıf akım, CCTV ,aydınlatma
  • Çevre aydınlatma