Özkan Demir Çelik Haddehane Röle Motorları Otomasyonu

Fabrika bünyesinde yer alan haddehane röle motorlarının frekans konvertörleri üzerinden kontrol edilmesi projesidir.

Proje kapsamında yapılan faaliyetler aşağıda sıralanmıştır:


  • 30 adet Frekans Konvertörlerinin Modbus üzerinden sürülmesi
  • 1 adet PLC Panosu imalatı, montajı ve devreye alınması