Işık Teknoloji Azerbaycan Bakü Jazz Kulup Su Sertlik Otomasyonu

Işık Teknoloji Azerbaycan Bakü Jazz Kulup Su Sertlik Otomasyonu

Azerbaycan Baküde kurulan JAZZ Clup kullanım suyu ihtiyacını karşılamak için su sertliği aayarlama otomasyonu kurulmuştur.

 

Proje kapsamında yapılan faaliyetler aşağıda sıralanmıştır: 


  • 1 adet  PLC Panosu İmalatı ve devreye alınması
  • Operatör Paneli Yazılım
  • Silika su sertlik analizörü temini, kalibrasyonu ve devreye alınması