IRAK BİSMAYAH City İçme Suyu ve Atıksu Arıtma Tesisi Otomasyonu

Irak Bağdat yakınlarındaki Bismayah City isimli uydu kent in Dicle nehrinden alınan suyun arıtılması ile içme suyu ihtiyacının karşılanması ve yine aynı şekilde kentin atık sularının arıtılarak kentten uzaklaştırılması projesidir.  Projeler MBR teknolojisini içermektedir.

Proje kapsamında yapılan faaliyetler aşağıda sıralanmıştır:


  • 2 adet Ana Dağıtım Panosu imalatı ve devreye alınması
  • 35 adet MCC panosu imalatı ve devreye alınması
  • 32 adet Selenoid Vana Kontrol Panosu imalatı ve devreye alınması
  • 35 adet Remote I/O Panosu (1750 I/O) imalatı ve devreye alınması
  • 2 adet Merkezi PLC Panosu imalatı ve devreye alınması
  • 2 adet SCADA sistemi kurulumu
  • Debimetre ve Seviye ölçüm cihazlarının temini, kalibrasyonu ve devreye alınması