Çanakkale Atıksu Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezleri

ÇANAKKALE BELEDİYE – ATIKSU ARITMA VE TERFİ MERKEZLERİ

Çanakkale ilinin atık sularının toplanarak terfi merkezleri vasıtası ile arıtma tesisine gönderilmesi ve atık su arıtma tesisinde arıtılarak uzaklaştırılmasını sağlayan sistemin alçak gerilim panoları ve otomasyonunu içeren projedir.
Proje kapsamında yapılan faaliyetler aşağıda sıralanmıştır:
  • 1 adet Ana Dağıtım Panosu imalatı ve devreye alınması
  • 3 adet MCC panosu imalatı ve devreye alınması
  • 3 adet PLC Panosu (1000 I/O) imalatı ve devreye alınması
  • Operatör Panel yazılımı
  • Redundant SCADA sistemi kurulması
  • Atık su arıtma tesisi için fiber haberleşme altyapısını kurulması
  • 3 adet Terfi Merkezi Pompa İstasyonu Panosu imalatı ve devreye alınması
  • 3 adet Terfi Haberleşme ve PLC Panosu imalatı ve devreye alınması gerçekleştirilmiştir.

  • Terfi merkezleri ile GPRS modemler üzerinden haberleşme ve kontrol sistemi kurulmuştur.