Fabrika bünyesinde kurulan amonyak depoları ve denizden amonyak aktarma istasyonu sistemi rehablitasyonu gerçekleştirilmektedir.

Proje kapsamında yapılan faaliyetler aşağıda sıralanmıştır


  • 1 adet Remote I/O Panosu
  • Mevcut PCS7 DCS sisteminin revizyonu
  • Hat üstünde kullanılacak Debimetre, Sıcaklık, Basınç ölçü saha enstrümanları temini ve devreye alması
  • Mevcut Yazılımı güncelleştirilmesi.
  • Yeni yapılamakta olan CAN/AN projesi ile adaptasyonu